Nến thơm Manor Candle – Tinh dầu cao cấp nhập khẩu – Size 7.4oz 230g- An Toàn không khói

280.000 VND

II. Thông Tin Sản Phẩm:
– Mùi hương:
1. Cinamon Nutmeg: Hương Rêu hổ phách & gỗ tếch
2. Moss Amber Teak: Nhục đậu khấu quế
3. Rose Sandal Wood: Hương gỗ đàn hương mix hương hoa hồng
4. Seasalt SandalWood: Gỗ đàn hương muối biển
5. Vetiver Oudwood: Hương cỏ Vetiver
6. White Cedar Sage: Cây tuyết tùng trắng và lá xô thơm
7. Woodland Nymph: Lá cây tuyết tùng và hoắc hương để tạo ra một mùi hương nhẹ nhàng và yên bình sẽ đưa bạn đến một vùng rừng núi cổ kính.
8. Cedarwood Musk: Gỗ tuyết tùng xạ hương
– Size: 7.4 OZ
– Trọng lượng: 230g
-Burn time: 40-45hrs
– Bấc sợi cotton

Nến thơm Manor Candle – Tinh dầu cao cấp nhập khẩu – Size 7.4oz 230g- An Toàn không khói